Prywatna Praktyka Specjalistyczna
Choroby Przewodu Pokarmowego/Konsultacje Dietetyczne

Gastrolog Wrocław


W 1997 roku zostałam absolwentką Akademii Medycznej we Wrocławiu na kierunku lekarskim. Swoją karierę zawodową rozpoczęłam we wrocławskiej Klinice Gastroenterologii i Hepatologii, gdzie wciąż jestem adiunktem.

W 2002 roku zostałam laureatką na międzynarodowym Kongresie UEGW, odbywającym się w Genewie (Best Abstracts Award).

W 2003 roku obroniłam doktorat, a moja praca doktorska została uhonorowana Nagrodą Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu.

W 2004 roku zostałam wyróżniona Nagrodą Indywidualną III stopnia, przyznaną przez Rektora Akademii medycznej za istotne i kreatywne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej.

W 2005 roku zdobyłam stopień specjalisty chorób wewnętrznych, obecnie zaś finalizuję specjalizację z gastroenterologii.

W 2007 roku zakończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na Wydziale Nauk o Żywności o prfoilu Żywienie a Zdrowie, uzyskując uprawnienia konsultanta żywieniowego.

W 2009 roku zostałam uhonorowana Nagrodą Indywidualną I stopnia, przyznawaną przez Rektora Akademii Medycznej za ważne i twórcze dokonania w pracy naukowej.

Co więcej, wyróżniono mnie III nagrodą Towarzystwa Stomatologicznego
za cykl prac dotyczących refluksowej choroby przełyku, a także w 2009 roku
Nagrodą naukową Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
i Wrigley Oral Healthcare Programs 2008 za cykl prac opisujących zagadnienie biochemii śliny u chorych ciepriących na chorobę refluksową przełyku.

 

Od wielu lat udzielam porad jako gastrolog. Wrocław to miasto, w którym zdobywałam wiedzę na Akademii Medycznej, a obecnie prowadzę konsultacje z pacjentami. W zakres świadczonych przeze mnie usług wchodzi m. in. manometria, pHmetria, a także kolonoskopia. Wrocław jest miejscem, w jakim zdobyłam zaufanie wielu pacjentów. W ofercie mojego gabinetu znajduje się również gastroskopia.

Jestem także autorką i współautorką wielu publikacji medycznych zarówno
w czasopismach polskich, jak i zagranicznych (86), tłumaczką rozmaitych pozycji wydawniczych z dziedziny gastroenterologii, współautorką rozdziałów
w książce o temtyce żywieniowej, autorką rozdziałów w podręcznikach
i unikalnego na rynku europejskim „Atlasu manometrii przełykowej wysokiej rozdzielczości”.

Stale staram się podnosić swoje kwalifikacje i kompetencje poprzez systematyczny udział
w konferencjach i kongresach krajowych i zagranicznych.